france  

MRIP je stavebno - obchodná firma poskytujúca komplexné slu?by v súvislosti s hydroizola?nymi systémami.


Ponúkame kompletné dodávky a montá?e hydroizola?nych systémov od poradenstva pre vyber najvhodnej?ieho rie?enia pre konkrétny projekt, cez dodávku materiálov vysokej kvality overenych dlhoro?nou skúsenos?ou, a? po samotnú realizáciu a servis.


Pou?ívame hydroizola?né materiály od firmy ICOPAL - www.icopal.sk


1. Viac ako tridsa?ro?ná tradícia vo vyrobe asfaltovanych, hydroizola?nych a stre?nych materiálov

2. Naná?anie materialov za studena - SIPLAST PRIMER, SIPLAST DACH a SILVER PRIMER

3. Jednoduchá a efektívna aplikácia aj v kombinácii s inymi stavebnymi materiálmi (asfaltované pásy, asfaltové ?indle, tepelné izolácie, oce?ové alebo silikátové podklady)

4. Vyborná adhézia

5. ?iroké spektrum aplikácie (strechy, základy domov, pivnice, ploty, balkóny ...)

Tekuté asfaltové hmoty na báze organickych rozpú??adiel tvoria súbor stavebnych hm?t aplikovanych predov?etkym v oblasti hydroizolácií.


Izolacia

Design for MRIP - Hydroizolácie www.dach-hydroisolation.eu http://www.lesamisdesaintleonard.com aurora-creation www.creperiecolibri.fr